Vrh B2 21.10. 2010

turanga1adiekluk

Turanga Leela od Doubravky CZCH,CZGCH      Adie Savonnier

hladké                                                                         hladké

bílá červenooká                                                         buff

narozeno 2, odchováno 2

Balbínek od Doubravky – hladké krémové

vrhb2

Beer od Doubravky – hladké ice cream

vrhb2.1